Hasznos infók


Jogszabályok


Biztonsági adatlapok


Linkek


Partnereink


Szolgáltatásaink


Cégünk havi átalánydíjas, illetve egyszeri megbízási formában vállalja az alábbi szakterületek körébe tartozó valamennyi feladat elvégzését. Kérésére helyszíni bejárást tartunk, állapotfelmérést végzünk, cégére szabottan ajánlatot teszünk, és precízen elvégezzük a munkát. Átalánydíjas szerződéskötés esetén rendszeresen ellenőrizzük a biztonságos munkafeltételek megvalósulását, a szükséges dokumentumok, felülvizsgálatok, jegyzőkönyvek meglétét.

1. Munkavédelem

 • Munkavédelmi oktatás, oktatási programok és tematikák kidolgozása
 • Munkahelyi kockázatértékelés és kémiai kockázatbecslés végrehajtása
 • Munkavédelmi szabályzat készítése
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása
 • Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása
 • Együttműködés foglalkozás – egészségügyi szolgáltatókkal
 • Munkabiztonsággal összefüggő mérések (megvilágítás, klímatényezők, zaj- és
  rezgésmérések stb.) elvégzése
 • Veszélyes gépek, eszközök üzembe-helyezése
 • Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok végrehajtása
 • Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata
 • Gépkönyv és megfelelőségi tanúsítvány beszerzése
 • CE jelölés teljes folyamatának lebonyolítása
 • Belső munkabiztonsági utasítások készítése és felülvizsgálata
 • Telepengedélyeztetés
 • Építés-kivitelezési munkahelyeken munkavédelmi koordinációs tevékenység ellátása
 • Építési munkahelyeken Biztonsági és Egészségvédelmi terv kidolgozása
 • Munkavédelmi szakértői tevékenységek
 • Szakhatóság előtti érdekképviselet ellátása


2. Tűzvédelem

 • Tűzvédelmi oktatás, oktatási programok kidolgozása
 • Tűzvédelmi szabályzatok készítése
 • Tűzriadó terv készítése
 • Tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítése
 • Tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások ellenőrzése és karbantartása
 • Tűzjelző rendszerek tervezése és kivitelezése
 • Tűzvédelmi hatóságok felé érdekképviselet ellátása
 • Kiürítési útvonalak kijelölése és kiürítési számítások elvégzése
 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
 • Tűzvédelmi dokumentáció, tervfejezet készítése engedélyeztetéshez


3. Környezetvédelem

 • Cégek környezetvédelmi szempontú átvilágítása, fejlesztési tervek kidolgozása,
  költséghatékonysági elemzések kidolgozása
 • Környezetvédelmi mérések, környezetvédelmi vizsgálatok esedékességének
  figyelemmel kísérése és megszervezése
 • Önkormányzatok környezetvédelmi programja
 • Környezetvédelmi termékdíj (regisztráció, bevallások elkészítése, tanácsadás, oktatás)
 • Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási szabályzat elkészítése
 • Levegő,- víz-, talajterhelési díj kiszámítása
 • Munkahelyi és környezeti zajterhelés meghatározása, kockázatanalízis fizikai,
  kémiai tényezőkre
 • MSZ ISO EN 14001 szabványnak megfelelő Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
  bevezetése, auditra való felkészítés
 • Környezetvédelmi Felügyelőség felé szakértői képviselet ellátása
 • Önellenőrzési terv készítése
 • Üzemi vízminőség kárelhárítási terv
 • Tényfeltárási záró dokumentáció, műszaki beavatkozási terv készítése
 • Komplett környezeti kármentesítés tervezése, kivitelezése (talajvíztisztítás, talajcsere)
 • Monitoring rendszerek tervezése, kiépítése
 • Ipari levegőtisztaság-védelmi technológiák tervezése, berendezések felállítása, üzemeltetése.
 • Levegőminőség állapot analízis
 • Légszennyező források bejelentése, levegővédelmi hatásterület lehatárolása
 • Szennyvíz előkezelő berendezések tervezése, egyedi kivitelezése, üzemeltetése
 • Ipari víztisztítási technológiák tervezése, membrántechnológia
 • Komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kidolgozása
 • Veszélyes hulladék szállítása, ártalmatlanítása
 • Hulladékhasznosítás tervezése
 • Előzetes vizsgálat
 • Környezeti hatásvizsgálat
 • Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat
 • Telepengedély
 • LAL (levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás)
 • LM (légszennyezés mértéke bejelentés)
 • FAVI (felszín alatti vizekkel kapcsolatos bejelentés)
 • HIR (hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás)
 • KAR (környezetvédelmi alapnyilvántartás)
 • MIR (monitoring adatok bejelentése)


4. Egyéb tevékenységeink

 • Német szakmai (műszaki) anyagok fordítása
 • Villamos ipari kivitelezés, villanyszerelésTársoldalaink

Gyorskereső


Munkahelyi kockázatértékelés


Munka- tűzvédelmi oktatás


Tűzvédelmi szabályzat


Egyéni védőeszközök juttatási rendje


Biztonsági és egészségvédelmi terv


Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás


Gépek időszakos biztonsági felülvizsgálata


Új Munkahelyi elsősegélynyújtás