Hasznos infók


Jogszabályok


Biztonsági adatlapok


Linkek


Partnereink


Környezetvédelem
- Hogy a környezet biztos védelem alatt legyen -


Több éves szakmai tapasztalattal, szakértői és mérnöki háttérrel biztosítjuk, hogy a dinamikusan fejlődő környezetvédelem területén fellépő kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni tudja.

Környezetvédelmi tanácsadás;  Környezetvédelmi tervezés;  Levegőtisztaság - védelem;  Szennyvízkezelés;  Hulladékgazdálkodási terv;  Környezetvédelmi engedélyezési eljárások;  Környezetvédelmi adatszolgáltatások;  Környezetvédelmi Termékdíj; 

1. Környezetvédelmi tanácsadás, szakértés

 • Cégek környezetvédelmi szempontú átvilágítása, fejlesztési tervek kidolgozása, költséghatékonysági elemzések kidolgozása
 • Környezetvédelmi mérések, környezetvédelmi vizsgálatok esedékességének figyelemmel kísérése és megszervezése
 • Önkormányzatok környezetvédelmi programja
 • Környezetvédelmi termékdíj (regisztráció, bevallások elkészítése, tanácsadás, oktatás)
 • Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási szabályzat elkészítése
 • Levegő,- víz-, talajterhelési díj kiszámítása
 • Munkahelyi és környezeti zajterhelés meghatározása, kockázatanalízis fizikai, kémiai tényezőkre
 • MSZ ISO EN 14001 szabványnak megfelelő Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) bevezetése, auditra való felkészítés
 • Környezetvédelmi Felügyelőség felé szakértői képviselet ellátása


2. Környezetvédelmi tervezés

 • Önellenőrzési terv készítése
 • Üzemi vízminőség kárelhárítási terv
 • Tényfeltárási záró dokumentáció, műszaki beavatkozási terv készítése
 • Komplett környezeti kármentesítés tervezése, kivitelezése (talajvíztisztítás, talajcsere)
 • Monitoring rendszerek tervezése, kiépítése


3. Levegőtisztaság - védelem


4. Szennyvízkezelés, víztisztítás

 • Szennyvíz előkezelő berendezések tervezése, egyedi kivitelezése, üzemeltetése
 • Ipari víztisztítási technológiák tervezése, membrántechnológia


5. Hulladékgazdálkodás

 • Komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kidolgozása (hulladékgazdálkodási terv)
 • Veszélyes hulladék szállítása, ártalmatlanítása
 • Hulladékhasznosítás tervezése


6. Környezetvédelmi engedélyezési eljárások

 • Előzetes vizsgálat
 • Környezeti hatásvizsgálat
 • Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat
 • Telepengedély


7. Környezetvédelmi adatszolgáltatások

 • LAL (levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás)
 • LM (légszennyezés mértéke bejelentés)
 • FAVI (felszín alatti vizekkel kapcsolatos bejelentés)
 • HIR (hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás)
 • KAR (környezetvédelmi alapnyilvántartás)
 • MIR (monitoring adatok bejelentése)


8. Környezetvédelmi Termékdíj

Magyarországon 1995 óta hatályos a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályozás. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetőleg csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez.

Segítséget nyújtunk az alábbi témákban:

 • Termékdíj köteles termékek meghatározása, felmérése helyszíni bejárás alapján
 • Bejelentkezés megtétele az illetékes hatóság felé
 • A termékdíj bevalláshoz szükséges nyilvántartási rendszer kialakítása
 • Termékdíj bevallások elkészítése
 • A rendszer folyamatos költséghatékony optimalizálása.
 • Jogszabálykövetés
 • Oktatás
Környezetvédelmi Termékdíjról bővebben itt olvashat.
Társoldalaink

Gyorskereső


Munkahelyi kockázatértékelés


Munka- tűzvédelmi oktatás


Tűzvédelmi szabályzat


Egyéni védőeszközök juttatási rendje


Biztonsági és egészségvédelmi terv


Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás


Gépek időszakos biztonsági felülvizsgálata


Új Munkahelyi elsősegélynyújtás